HEC Services

HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava  821 09

 

pdf

Povolenie č.2016E 0646

pdf

Technické podmienky

pdf

Zmluva o dodávke

pdf

Zmluva o pripojení