HEC Services

HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava  821 09

 

pdf

Cenové rozhodnutie ÚRSO

pdf

Rozhodnutie ÚRSO č.0326/2016/E

pdf

Prevadzkový poriadok

pdf

Povolenie č.2016E 0646

pdf

Technické podmienky

pdf

Zmluva o dodávke

pdf

Zmluva o pripojení